Edukativno predavanje “Autentično vođenje” pripremila je i snimila Mladenka Majerić, savjetnica za fundraising i menadžment neprofitnih organizacija. Aktivno uključena u društveno poduzetništvo, Mladenka Majerić svojim znanjem, iskustvom i vrijednostima želi doprinijeti radu neprofitnih organizacija kako bi postale prepoznatljive u javnosti, financijski održive i uspješne u stvaranju društvenih vrijednosti.

Edukativno predavanje „Slušanje – zaboravljena vještina” pripremio je i snimio Srđan Šimac, sudac Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske udruge za medijaciju. Iskusan je u rješavanju konflikata i sporova, ranom upravljanju njima te u vođenju, upravljanju i organizacijskim vještinama. Specijalizirao se za edukacije vezane za medijaciju, pregovaranje, komunikacijske vještine i pravovremeno upravljanje konfliktima te se najradije nalazi u ulogama medijatora (mirotvorca) i edukatora. Međunarodno je priznati trener medijatora i medijator na inozemnim medijatorskim listama. Član je više međunarodnih organizacija, autor brojnih stručnih članaka, doktorske medijacijske disertacije te dobitnik više domaćih i inozemnih medijacijskih nagrada.

Autentično vođenje

Slušanje – zaboravljena vještina