• U sklopu projekta Akademija liderstva za organizacije civilnog društva naši stručnjaci su osmislili, pripremili i snimili edukativna predavanja namijenjena liderima organizacija civilnog društva. Snimke edukativnih predavanja dostupne su online i besplatne su za sve zainteresirane za razvoj vlastitih liderskih vještina. Uz pomoć ovih edukativnih predavanja, lideri OCD-ova uspješnije će jačati svoje vještine u sljedećih sedam […]

    Saznaj više
  • Saznaj više
  • Projektni partneri Akademije liderstva sastali su se online, 7.6.2022., kako bi razgovarali o najvažnijim aspektima provedbe aktualnih projektnih zadataka. Aktivnosti su trenutno uglavnom usmjerene na istraživanje potreba lidera civilnog društva, a provode se u obliku intervjua. Tijekom sastanka razmotrena su glavna pitanja vezana uz status provedbe projektnih zadataka kao i nadolazeće aktivnosti partnera. Na sastanku […]

    Saznaj više
  • Saznaj više