Edukativna predavanja “Kritičko razmišljanje” te “Kreativnost” pripremila je i snimila Dijana Novak Krešić. Dugogodišnje iskustvo stečeno vođenjem projektnih timova i poslovno orijentiranih projekata kao arhitektica, Dijana Novak Krešić primjenjuje u provedbi coachinga. Kombiniranjem kreativnih poslovnih vještina (Design Thinking i Design Sprint) s coaching metodama i tehnikama, Dijana je posvećena provedbi Executive coachinga i custom-made kreativnih vježbi čime popularizira i potiče primjenu kreativnih tehnika u poslovanju.

Kritičko razmišljanje

Kreativnost