pwn.hr

PWMN Croatia

Profesionalna mreža žena i muškaraca Hrvatske (PWMN Croatia) je skupina strastvenih ljudi sa samo jednom misijom: inspirirati i osnažiti pojedince za stvaranje društva jednakih profesionalnih mogućnosti. “Zajedno” je jedna od njihovih omiljenih riječi. Članovi udruge smatraju da je za svaku veću promjenu ključan jedinstven pristup. Članovi udruge PWMN Croatia su i žene i muškarci koji zajedno surađuju, sukreiraju i promiču profesionalno okruženje za osobni razvoj i rast, bez obzira na spol. PWMN Croatia podržava profesionalni napredak usmjeren na profesionalni razvoj, pružajući priliku za razmjenu znanja, iskustava i najboljih praksi. Udruga osim navedenog stvara prilike za upoznavanje i dijeljenje ideja s ljudima iz različitih industrija, s različitim iskustvom i geografskim područjem djelovanja.

Kroz posebne radionice, panel diskusije i inicijative, udruga PWMN Croatia pokušava svojim članovima pružiti najbolju praksu, alate i tehnike kako bi postali društveni katalizator pozitivnih promjena. Na redovitim MembersGetTogether događanjima, članovi udruge PWMN Croatia dijele s okupljenima svoje priče o uspjehu kako bi nadahnuli svakoga tko treba pomoć na putu prema ostvarenju svog maksimalnog potencijala.

algebra.hr

Visoko učilište Algebra

Visoko učilište Algebra dio je najveće privatne obrazovne organizacije u Republici Hrvatskoj i regiji, zapošljava više od 150 stalnih zaposlenika i preko 600 vanjskih suradnika i je prisutne u više od 20 gradova širom Hrvatske. Trenutačno organizira najbolje ocijenjene strukovne studijske programe u Hrvatskoj. Godišnje educiram oko 15.000 polaznika kroz razne seminare i kraće edukativne programe u obrazovanju odraslih, dodatnih preko 3.000 mladih i djece u programima priprema za državnu maturu i digitalne akademije, dok u visokom obrazovanju upisuje preko 400 novih studenata godišnje. Algebra blisko surađuje i održava partnersku poziciju s mnogim dobavljačima tehnologije kao što su; Microsoft, Cisco, Oracle, Red Hat, VMware, Adobe, Autodesk, EC-Council, IMC2 i drugi. Trenutno Visoko učilište Algebra nudi šest preddiplomskih i osam diplomskih studija. Kao institucija, Algebra ima iskustvo u preko 40 razvojnih projekata financiranih od strane Europske unije. Algebra ima nastavne planove i programe u raznim ICT programima za djecu i odrasle jer provodi misiju cjeloživotnog učenja. Jedina je obrazovna ustanova u Hrvatskoj u kojoj osobe od 6 do 60 godina usavršavaju svoje postojeće kompetencije.

irmo.hr

Institut za razvoj i međunarodne odnose

Institut za razvoj i međunarodne odnose je osnovan 1963. godine kao Institut za proučavanje Afrike odlukom Sveučilišnog savjeta u Zagrebu u zajednici s Privrednom komorom Hrvatske. Istraživački fokus širio se od proučavanja post-kolonijalne Afrike na zemlje u razvoju Azije i Latinske Amerike i na globalne razvojne procese. Takvo pomicanje fokusa odrazilo se na promjene programa i imena. Institut za proučavanje Afrike, osnovan 1963. godine, postaje 1971. godine Institut za zemlje u razvoju. Tijekom djelovanja Instituta promjene fokusa i programa rada Instituta su se još triput očitovale u promjeni imena Instituta, pa tako 1989. mijenja ime u Institut za razvoj i međunarodne odnose; 1996. godine u Institut za međunarodne odnose, da bi se 2013. godine vratio naslovu Institut za razvoj i međunarodne odnose.

Temeljna je misija Instituta razvoj i prijenos znanja i vještina za kompetentnu znanstvenu interpretaciju suvremenih međunarodnih ekonomskih, političkih i kulturnih odnosa i suradnje za održivi razvoj od interesa za razvoj Hrvatske. Institut se u svom znanstvenom i stručnom radu usredotočuje na različite oblike međupovezanosti međunarodnih odnosa i razvojnih tendencija s obzirom na političke, ekonomske i društveno-kulturne aspekte.

cgiporec.hr

Centar za građanske inicijative Poreč

Centar za građanske inicijative Poreč je ljudskopravaška, feministička, mirotvorna i neprofitna organizacija civilnog društva koja, poštujući načela slobode, jednakosti i ravnopravnosti, od 1992. godine štiti i promovira ljudska prava i aktivno građanstvo, pruža direktnu zaštitu, javno zagovara i lobira kod predstavnica i predstavnika javne vlasti, osvještava i educira građanke i građane, pruža potporu u radu i razvoju organizacija civilnog društva i građanskih inicijativa koje doprinose općem dobru i jačanju građanskog društva. CGI djeluje kroz javno zagovaranje za promjene, osvještavanje i edukaciju građana/ki i pružanje potpore radu i razvoju udrugama i inicijativama koje doprinose općem dobru i jačanju građanskog društva u Hrvatskoj. CGI djeluje na području Istarske županije, na području Hrvatske te izvan nje, u suradnji s drugim udrugama i mrežama. Ciljevi CGI-a su izgradnja mira i demokracije zasnovanih na poštivanju temeljnih ljudskih prava i sloboda te društva u kojem će najviša vrijednost biti slobodni/e građani i građanke jednaki/e u svojim pravima i slobodama i koji/e će svoj život uređivati po vlastitoj mjeri, interesima i potrebama.

zena-drnis.hr

Udruga Žena 

Udruga “Žena” osnovana je 2002. Godine. Cilj osnivanja Udruge “Žena” je razvijanje i poticanje aktivnosti u zajednici koje pridonose boljoj kvaliteti života u zajednici posebno ranjivih skupina kao što su starije osobe i dugotrajno nezaposlene žene, s naglaskom na one iz izoliranih seoskih zajednica koje zbog socijalnog okruženja, nedostatne infrastrukture i patrijarhalnog ustrojstva obitelji nisu ravnopravne sa ženama iz urbanih sredina.

Kako bi realizirala cilj i ostvarila misiju zbog koje je osnovana, Udruga od 2002. godine osmišljava i provodi projekte koji kroz edukaciju i usluge u zajednici podižu razinu kvalitete života starijih i nemoćnih osoba, poboljšavaju informiranost žena o njihovim pravima, poboljšavaju aktivno uključivanje u život zajednice, jačaju ekonomski status i neovisnost žena iz ruralnih područja, kroz poticanje razvoja socijalnog poduzetništva baziranog na tradicijskom nasljeđu kao jedinog mogućeg oblika ekonomskog djelovanja ove skupine žena. Tako se žene samozapošljavanju izradom tradicijskih nošnji i suvenira, proizvodnjom hrane na ekološki način, ali i na pružanju socijalnih usluga u zajednicama u kojima žive.

dobardan.hr

Udruga Dobar dan

Udruga Dobar dan iz Zagreba pokreće pozitivne društvene promjene na području obrazovanja, kulture i razvoja civilnog društva nudeći kvalitetne programe i projekte djeci i mladima. Zamišljen kao poduzetnički inkubator za učenike osnovnih škola, program UP – Učenici poduzetnici sudionicima pruža vještine koje će im biti korisne za poslovni, ali i osobni rast i razvoj. Svojim djelovanjem Udruga Dobar dan želi nadopuniti usluge od javnog interesa iz područja obrazovanja, kulture i ekologije, socijalne djelatnosti vezane na djecu i mlade s poteškoćama u razvoju i kvalitetno uključivanje starijih osoba u društvo.

Osim razvijanje znanja, vještina i kompetencija za osobni i poslovni rast, ciljevi Udruge Dobar dan su razvijanje novih pristupa obrazovanju i odgoju djece i mladih koji će im omogućiti konkurentnost na tržištu rada, pomaganje skupinama u društvu koje su u riziku od društvene isključenosti i podupiranje djelatnosti koje su usklađene s održivim razvojem.

totalnodobro.com

Udruga Totalno dobro

Misija udruge Totalno dobro je razvitak održivog, zdravog i humanog društva u svim segmentima života. Udruga traži prilike i pretvara ih u projekte, a fokus udruge je na pružanju podrške ženama, djeci i mladima. Trenutno udruga pruža 3 programa:

  • THINK OUTSIDE CROATIA je jedinstven koncept umrežavanja i učenja na otvorenom koji je udruga pokrenula u Hrvatskoj, uz podršku kolegica iz Velike Britanije s ciljem osnaživanja poslovnih i životnih vještina žena u Hrvatskoj.
  • TotalnodobarLaboratorijPoduzetnistva koji priprema za poduzetničku karijeru mlade žene. Naglasak programa je na interaktivnom učenju poduzetničkih vještina i stjecanje i nadopunjavanje kompetencija stečenih u formalnom obrazovanju, te osnaživanju za poduzetništvo.
  • Program razvoja znanja i životnih vještina donosi je utjecaj na kreiranje i održavanje pozitivne slike o sebi i svijetu kod djece i mladih (a time i u obitelji i u školi) i podržavanje djece i mladih da otvoreno i asertivno komuniciraju o svojim promišljanjima, emocijama i problemima čime pozitivno utječemo na preventivu nasilja.
prostor-imaginacije.hr

Udruga Prostor imaginacije

Imaginacija su žive slike pred našim očima i u našoj glavi kojima udruga Prostor imaginacije željela dati ime, opis, tekst, boju, sliku i oblik. Udruga razumije da “prostor” ne mora nužno značiti fizički prostor. To je sav onaj prostor u nama i oko nas u kojem maštamo i stvaramo, kreativno se izražavamo.

Prostor imaginacije je mjesto namijenjeno našoj dobrobiti – ili kako bi “Englezi” rekli – našem wellbeingu i wellnessu. Namijenjeno je i svima koji vole stvarati – svima koji se ponekad žele osjećati kao djeca – nesputano, kreativno, inspirirano, nadahnuto, veselo, dobro. Prostor imaginacije je mjesto gdje počinje tvoj povratak tebi. Tamo gdje se možeš osjećati – svoja. Gdje se možeš izražavati svojim riječima, govoriti ili djelovati iz svoje perspektive, podijeliti s drugima ono što si sama naučila – na vlastitim pokušajima, greškama, uspjesima.

os-pmiskine-zg.skole.hr

Osnovna škola Pavleka Miškine

Osnovna škola Pavleka Miškine nalazi se u središtu četvrti Sveti Duh u Zagrebu. Škola je jedna od najstarijih u gradu i 2016. je proslavila 140. obljetnicu. Školu pohađa 670 učenika u 27 razrednih odjela. Škola je poznata po velikom broju izbornih predmeta koje učenici mogu odabrati. Učenici mogu sudjelovati u brojnim izvannastavnim aktivnostima kao što su likovne grupe, zbor, orkestar, dramske grupe, literarne grupe, plesna grupa, rukomet, odbojka, eko-grupa, mali lutkari, prva pomoć. Škola provodi brojne projekte i edukacije, uključujući građanski odgoj, UP! Učenici poduzetnici, Klub za raspravu “Pavleki”, Školsko sportsko društvo i školski volonterski klub.