Završili smo ciklus petodnevne edukacije za lidere organizacija civilnog društva. Tijekom edukacije zajedno smo i uživo učili, razgovarali o budućnosti organizacija civilnog društva, razmjenjivali iskustva i debatirali. Sigurni smo da je svaki od sudionika došao do brojnih novih ideja i planova za razvoj svoje organizacije. Isto tako, znamo da će se znanja i vještine stečene tijekom edukacije lideri koristiti u svakodnevnom upravljanju organizacijom.

Hvala svim edukatorima i sudionicima!