Završeno je mapiranje potreba OCD-ova u Hrvatskoj u području liderstva u okviru projekta Akademija liderstva za organizacije civilnog društva. Izdvajamo dva zanimljiva podatka proizašla iz istraživanja:

  1. U Hrvatskoj postoji više od 53.000 organizacija civilnog društva, od čega su gotovo 52.000 udruge. Projekt Akademija liderstva za organizacije civilnog društva ima za cilj ojačati potencijal ovih organizacija kroz oblikovanje vještina i stavova lidera u tim organizacijama.

Izvor podataka: https://markobozac.com/analiza/struktura-civilnog-drustva

  1. U gradu Zagrebu registrirano je 25 % od ukupnog broja svih udruga u RH, ima ih čak 12.917. Upravo u glavnom gradu pripada najmanje stanovnika po pristupu udrugama, samo 61. Zagrepčani imaju sreće kada je u pitanju pristup ponudama i projektima koje nude udruge.

Izvor podataka: https://udruge.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/udruge_u_RH_2020.pdf