Održan je i šesti sastanak partnera projekta Akademija liderstva za organizacije civilnog društva. Na sastanku smo se, osim aktualnih zadataka, osvrnuli i na pilot-projekt proveden u OŠ Pavleka Miškine, a koji je pokrenuo lavinu pozitivnih komentara, prvenstveno zbog velikog angažmana svih učenika i učesnika u projektu, kao i zbog njihovog vrlo ozbiljnog pristupa zadatku. Pokazalo se još jednom kako ovakve i slične inicijative daju izvrsne rezultate pri poboljšanju života lokalnih zajednica.

Sastanak je sadržavao i sažetak svih dosadašnjih aktivnosti provedenih u sklopu projekta. Također, bila je to i prilika za posljednju razmjenu komentara i mišljenja vezanih uz provedbu projekta i postizanje projektnih ciljeva.

Zahvaljujemo svim partnerima na iznimnom doprinosu projektnim aktivnostima!