Edukativna predavanja “Željene osobine lidera” pripremila je i snimila Melita Pavlek, magistra novinarstva i uni.spec. lokalne demokracije i razvoja. Melita Pavlek članica je Upravnog vijeća Hrvatske udruge za odnose s javnošću, stručnog vijeća DŠJU, povremena je predavačica na Sveučilištu Sjever te je aktivno sudjelovala u izradi kurikuluma za edukaciju županijskih službenika i razvoju programa za vođenje online timova. Posvećena je holističkom pristupu u razvoju komuniciranja i leadershipa te je jedna od suautorica priručnika „Komunikacija od A do Uprava“.

Željene osobine lidera – 1. dio

Željene osobine lidera – 2. dio